Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

FahStore
Saskia Laenens
Stokskesstraat 21 3390 Houwaart
info@fahstore.be

Ondernemingsnummer 0712 700 273

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van FahStore – concept store, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Stokskesstraat 21 3390 Houwaart, BTW BE 0712 700 273, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van FahStore moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door FahStore aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden FahStore niet. FahStore is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. FahStore is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (info@fahstore.be).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door FahStore. FahStore kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Verzending – afhaling:

Bij de aankoop van je goederen kan je opteren voor een verzending of afhaling.
Indien je kiest voor een verzending gelden volgende afspraken binnen België:
– Verzendingen gebeuren via Bpost.
– Bestellingen boven de 75 Euro worden gratis verzonden.
– We hechten veel belang aan snelle leveringen, daarom proberen we onze goederen binnen 1 à 2 werkdagen te laten leveren.
– Kleine bestellingen onder de €15 worden via brievenbuspost verzonden, dit steeds zonder trackingcode.
Indien je opteert voor afhaling, geef je dit aan bij je bestelling en worden er geen verzendingskosten aangerekend.
Afhalingen gebeuren enkel op afspraak. Gelieve een mail te sturen naar info@fahstore.be of een sms te sturen/ bellen naar 0494896066 met de gewenste datum en uur van afhaling.

Verzendingen naar Nederland:
– Verzendingen naar Nederland zijn GRATIS vanaf €150.
– Indien je bestelling minder dan €150 bedraagt, wordt er een bijkomende kost aangerekend van €7,5 voor de verzending.
– Kleine bestellingen onder de €15 worden via brievenbuspost verzonden, dit steeds zonder tracking code.

Verzendingen naar andere landen
Wil je een aankoop laten verzenden naar een ander land dan België of Nederland? Neem dan even contact op via mail info@fahstore.be en we berekenen de bijhorende verzendingskosten. Let op: de levertijden naar andere landen kunnen 2 tot 4 werkdagen duren, afhankelijk van de gekozen plaats.

Let op! FahStore kan niet aansprakelijk worden gesteld door vertragingen in leveringen die veroorzaakt worden door het verzendbedrijf (Bpost of andere leveringsbedrijven).
” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23000000″ use_theme_fonts=”yes”]

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Luxemburg. Andere landen na contact met FahStore.
Let op! Leveringen worden pas uitgevoerd na ontvangst van betaling.

We opteren voor snelle leveringen (zie artikel 4 verzending/ afhaling: voor leveringsmethoden, -duur en eventuele kosten).

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan FahStore.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door FahStore was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van FahStore.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij FahStore.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

Als Klant heeft u het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop je het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant FahStore, Stokskesstraat 21 3390 Houwaart, info@fahstore.be op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant maakt hiervoor gebruik van het retourformulier (te vinden onderaan de homepagina).

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan FahStore heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan FahStore, Stokskesstraat 21 3390 Houwaart. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd (mogelijke redenen kunnen zijn: niet meer in de originele verpakking, niet meer voorzien van etikket, gebruikt,…) is, behoudt FahStore zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Om hygiënische redenen is terugname van juwelen niet mogelijk.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal FahStore alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat FahStore op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan FahStore wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

FahStore betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren voor eventuele terugzending of ruiling.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst info@fahstore.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan FahStore.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant FahStore zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen, na ontvangst van het product, door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling, vervanging of terugbetaling.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding (foutief wassen,…), aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van is bereikbaar via e-mail op info@fahstore. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, FahStore respecteert de Belgische wet met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

FahStore houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@fahstore.be.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door FahStore om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van FahStore. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren hogergenoemde Voorwaarden.